Spojky, armatúry, viečka

GEKA spojky Ms (18 položiek)

Spojka pevná vnútorný závit/bajonet (14 položiek)

Redukcia,prechod bajonet (4 položky)

Spojka pevná vonkajší závit/bajonet (11 položiek)

Spojka savicová bajonetová (7 položiek)

Spojka tlaková bajonetová (8 položiek)

Viečka bajonetové (4 položky)

Spojky hadicové Ms (0 položiek)

TANK wagon EURO spojky (33 položiek)